MINISTR®Opis działalności:


Zajmujemy się rozwojem i produkcją systemów głosowania dla celów politycznych, idealnie wykorzystywalnych do kierowania obradami
przedstawicielskimi oraz pozostałych organów. Projektujemy i instalujemy speciajne urządzenie audiowizualne dla różnych wykorzystań.System głosowania podczas wyborów


Opis produktu:


Nasza firma produkuje i dostarcza system sterowania oraz głosowania przeznaczony do wyborów, pertraktacji politycznych, głosowania oraz kolejnych opracowań statystycznych. Software sterujący do systemu głosowania jest dopasowany do konkretnych wymagań, łącznie z wersjami językowymi.


Pozostałe informacje:


Elektroniczny system do głosowania podczas wyborów Ministr ewiduje, wyświetla, umożliwia druk oraz archiwację wyników głosowania, bardzo ułatwia kierowanie obradami, ewiduje zgłoszenia do dyskusji, długość wystąpień, nagrywa dźwięk i tworzy podkłady do protokołów z pertraktacji.
Jest stosowany w 40tu miastach w Republice Czeskiej, łącznie z Pragą.kontaktować