MINISTR® 6 wifi
Mobilný bezdrôtový hlasovací, riadiaci a archivačný systém
komplexný systém pre riadenie a zaznamenávanie priebehu rokovaní pomocou PC tabletov

alebo notebookov, využiteľných tiež pre zobrazovanie dokumentov potrebných pre rokovania

Základné vlastnosti systému:

 • elektronické hlasovanie a riadenie diskusie

 • zobrazovanie textu uznesenia, vrátane možnosti okamžitej editácie

 • zobrazovanie mená zástupcov, výsledkov hlasovania, vykonaných volieb a ďalších informácií na výstupnej

  alebo projekčnej ploche a displejoch tabletov / notebookov

 • rýchle vyhľadanie výsledkov hlasovania vrátane menovitého výpisu a taktiež ďalších potrebných informácií

 • pri diskusii systém eviduje prihlášky do diskusie, meria čas vystúpenia každého rečníka a umožňuje

  kontrolovať počet a dĺžku príspevkov, možnosť technických poznámok atď.

 • možnosť zobrazovania obrazových materiálov (mapy, plány, fotografie)

 • zhotovenia zvukového záznamu priebehu rokovaní vr. indexácia jednotlivých bodov rokovania alebo konkrétnych rečníkov

 • rýchle vyhľadanie a okamžité prehratie zvukového záznamu prejavu daného rečníka v konkrétnej diskusii

  k príslušnému bodu

 • prezentácia výsledkov a informácií zo systému pomocou videoprojekcie umožní účastníkom i verejnosti

  lepšiu orientáciu v prebiehajúcom zasadaní

 • ukladanie a archivovanie informácií a dát dokumentujúcich priebeh rokovaní

 • výstupné exporty vrátane zvukového záznamu a štatistík hlasovanie

 • tvorba chronologického zápisnice zo zasadnutia


 • Informácie o priebehu zasadnutia, výsledky a ďalšie potrebné údaje sú počas rokovania zobrazované videodatovým projektorom na plátno a rovnako

  pomocou monitorov tak, aby všetci zúčastnení mali prehľad o rokovania a jeho výsledkoch. Vďaka archivovaným záznamom Vám používania systému

  zabezpečí lepší prehľad a informovanosť o priebehu zasadnutia a výsledkoch hlasovania. Elektronická forma dát vrátane zvukového

  záznamu Vám poskytuje možnosť jednoduchej prezentácie získaných dát a údajov na internete alebo v informačných kioskoch. Ihneď po dokončení hlasovaní

  systém umožní zobraziť a vytlačiť menný zoznam účastníkov s ich voľbami v danom hlasovaní. Tento výpis je možné vytlačiť taktiež dodatočne

  z archivovaných dát. Pre lepšiu orientáciu pri rokovaniach možno na plátno premietať aktuálne návrh uznesenia, a to ako počas diskusie, tak pred

  samotným hlasovaním.